mainBanner

KONTAKT

Obchodné meno: Mgr.Gregor Haščák- cestovná agentúra G-plus
Sídlo: Moyzesova 19,083 01 Sabinov
Kontaktná adresa: Martina Benku 3, 080 01 Prešov
Telefón: +421 51 7753308, mobil: +421 915 919 552, +421 915 841 763
e-mail: info@udoliepopradu.sk
IČO: 34812997
DIČ: 1026095301
Platca DPH: nie
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 400 734 1164/ 7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK16 7500 0000 0040 0734 1164
Zastúpená/ý: Mgr.Gregorom Haščákom
Zapísaná/ý: ev.č. Žo-97/00288/000
reg.č. 179/97
sp.č. OŽaOS / 2002/00826 /002 - SB
reg.č.81/2002
č.OŽP-1/2009/02064-2
č.živvnostenského registra 708-13966
č. ObU-PO-OZPI-2012/09118-2
č. živnostenského registra 708-13966
Všetky práva vyhradené
Kontakt Galéria Stravovanie Ubytovanie Ponuka O nás
fhone +421 51 7753308   +421 915 919 552   +421 915 841 763
fhone   info@udoliepopradu.sk
preloadLeft preloadRight preloadFaceboo mainBannerpreload mainBannerpreload